Organisatie

Luctor et Emergo is een geloofsgemeenschap met de structuur van een vereniging. De ledenvergadering is het hoogste orgaan. Bezoekers die meer dan een jaar Luctor bezoeken en op de bezoekerslijst staan, kunnen zich aanmelden als lid. Een lid belijdt ook dat hij of zij gelooft in Jezus Christus als zijn/haar Zaligmaker en Heer. De leden kiezen het bestuur.

Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg